Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat hivatalos honlapja

+36-37/368-001 Kapcsolat

2382570

Tájékoztatás a kutak bejelentésének határidejéről és módjáról

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 
Tájékoztató a lakossági célú vízigényt kielégítő háztartási kutak létesítése, használatba vétele, megszüntetése, továbbá az engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyezéséről:

 

Az Országgyűlés döntésének értelmében 2020. december 31. napja az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített fúrt és ásott kutak bejelentésének végleges határideje. A szabályozás értelmében, aki ezen időpontig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt vagy ásott kútra, annak 2021. január 01. napjától vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) értelmében a kút létesítéséhez és üzemeltetéséhez, valamint a megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A vízjogi engedélyezési eljárás általában kétlépcsős: létesítési és üzemeltetés (használatba vételi) engedélyezésből áll. Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.
Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a vízügyi hatóság a vízimunka, vízilétesítmény megvizsgálása után a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,- Forintot.

 

A törvény értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett kutat, és
  • a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi és
  • az engedély megadásának feltételei fennállnak.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
  • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevételének érintése nélkül,
  • legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
  • magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigény.
Minden más esetben a fenti feltételektől eltérő kút létesítési, használatba vételi, fennmaradási és megszüntetési engedélyezése a területileg illetékes területi vízügyi hatóság, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) hatáskörébe tartozik.
A kútra az ingatlan tulajdonosának a fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt. Amíg a vízilétesítmény létezik, azaz nem kerül szakszerűen eltömedékelésre, addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni. Meglévő kutat szintén engedély birtokában lehet megszüntetni.

 

Gyöngyöshalász településen a lakóépülettel ellátott ingatlan esetében a háztartási kutakkal kapcsolatos vízjogi eljárással kapcsolatos kérelmet Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani. Az ásott és fúrt kutakkal kapcsolatos vízjogi engedélyezési kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő, azaz postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján. Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező beadványok nem felelnek meg az írásos kapcsolattartás követelményeinek.

 

A háztartási kutak vízjogi engedély iránti kérelem letölthető honlapunkról (www.gyongyoshalasz.hu).

 

Ásott kút, vert kút engedélyezéséhez, fennmaradási engedély ügyintézéséhez a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján nem kell kútfúró végzettség, a kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti és aláírhatja.

 

Fúrt kútnál magánszemély esetében a kút műszaki adatainak igazolását a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § szerinti szakképesítéssel és jogosultsággal rendelkező vízkútfúró szakember végezheti, az ő jogosultságát kell a kérelemben feltüntetni.

 

A minősített vízkút-fúrók elérhetőségéről a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének honlapján (www.vizkutfurok.hu/index.html ) tájékozódhatnak.
 

A kérelem adatlapja szerinti nyilatkozatot vízkútfúró, vagy vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízkészletgazdálkodási építmények tervezése részszakterületre jogosultsággal rendelkező VZ-VKG jelű - szakmagyakorló írhatja alá. A VZ-VKG jelű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberek névjegyzéke a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (www.mmk.hu/kereses/tagok) érhető el, ahol a szakmagyakorlási kategóriák szerinti keresésnél a VZ-VKG szakterületet kell kiválasztani. A találatok szűkíthetők Heves megye kiválasztásával a cím szerinti keresésnél.

A fenti törvény értelmében az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Gyöngyöshalász, 2020. március 30.


A kérelem nyomtatványok szerkeszthető formában letölthetőek innen:

 

Kérelem kút vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásához

 

Kérelem kút vízjogi engedélyezési eljárásához

 

Kérelem kút megszüntetésének vízjogi engedélyezési eljárásához

 


 

 

Kövesd híreinket Facebook-on!

 

asp

eu alapellatas fejlesztese tabla kicsi

 tabla3MFP logo RGB

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat
©2020 Minden jog fenntartva

Impresszum
Jogi nyilatkozat

Elérhetőségek

+36-37/368-001
+36-37/368-001
hivatal@gyongyoshalasz.hu

3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49.

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 8:00-12:00, 12:30-17:00
Kedd:  nincs ügyfélfogadás
Szerda:  8:00-12:00, 12:30-16:00
Csütörtök:  8:00-12:00
Járási hivatal:  10:30-12:00
Péntek:  8:00-12:00

Ebédidő: 12:00-12:30