Küldetési Nyilatkozat

 
 „A szeretet tevékeny erő, amelyben az ember megőrzi integritását, egyéniségét”
                                                                                                                    Erich Fromm
A szeretet szellemében biztosítjuk a gyermekeknek a cselekvő törődést, amely magába foglalja a gyermekek iránti szeretetet, tiszteletet, a gyermekek megismerését és fejlesztését.
Empátiás képességünkre alapozva a gyermek pillanatnyi lelki állapotának, igényének megfelelő harmonikus alaphangulat biztosítása mellett, egyéni képességekhez igazodó fejlesztéssel vállaljuk, a személyiség sokoldalú fejlődésének elősegítését.
Nevelési programunk lehetővé teszi a gyermek életkori sajátosságait figyelembe vevő, ahhoz igazodó szabályok, normák megismertetését, elsajátíttatását együttes cselekvések, sokrétű óvodai tevékenységek során, a tartalom fokozatos bővítése mellett.
A gyermek helyes magatartása a jellem beállítottsága, amely a felnőttekhez, társakhoz, közösséghez való viselkedésben, egységes követelmény, megerősítés, értékelés, jutalmazás mellett alakul, a szeretet, tisztelet légkörében nyilvánul meg, ezért fontos számunkra a jól működő család - óvoda kapcsolattartás.